Visie en Missie

Visie:

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van lezingen, voordrachten en tentoonstellingen. Door het verwerven van of bevorderen van de bewaring van historische voorwerpen, plaatsen en kunstwerken. Door het bevorderen van plaatselijk onderzoek op historisch gebied en door het steunen van en samenwerking met instellingen, stichtingen of verenigingen die een soortgelijk doel nastreven.

Missie:

Wij zijn het kenniscentrum in de gemeente Voorst voor cultureel erfgoed, dat personen en instellingen verbindt en hen helpt om hun activiteiten op duurzame wijze verder te verzamelen, te ontwikkelen, te registreren en te presenteren.

Image

Financieel verslag

 

OKV jaarrekening 2016

OKV jaarrekening 2017

OKV jaarrekening 2018

OKV jaarrekening 2019

HVV jaarrekening 2020

 

ANBI FC

RSIN nummer 816425620

de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Privacy verklaring Historische Vereniging Voorst

 

e-Boekhouden.nl

X

Rechte klik niet mogelijk

Niet mogelijk bestand te downloaden.