Publicaties

Publicaties (2)

maandag 24 mei 2021 16:53

Boerenkool met worst

Geschreven door

De Drumband der Hulp-Marechaussee aan de boerenkool met worst.

Marechaussee 1001

In de onderscheidene dorpen der gemeente Voorst zijn de pl. comm. druk bezig met de werving voor de Nationale Reserve. In Klarenbeek, Voorst, Wilp, Duistervoorde, Twello, Terwolde, Nybroek. Teuge, overal worden de B.D.-ers opgewekt hun plicht te verstaan. De pl. comm., onder voorzitterschap van de heer Van Dongen, wethouder der gemeente, het voortreffelijk werk, niet 't minst dank zij de grote activiteit van de secretaris, de heer Moret. Teneinde nog eens in het bijzonder de aandacht op deze reservediensten te vestigen, werd de medewerking van de Arnhemse Drumband - eigenlijk is de officiële naam naar ik meen Trompetterkorps - gevraagd en natuurlijk verkregen. Zaterdagmiddag 14 Januari 1956 heeft de Band allereerst een show gegeven op 't plein voor de Herv. Kerk te Nybroek en daarna een wandeling gemaakt door Twello, waarvoor grote belangstelling bestond van de zijde der bevolking. Vrijwilligers der N.R. uit Klarenbeek en Apeldoorn deelden met kwistige hand folders uit. Een show voor het gemeentehuis te Twello besloot deze geslaagde mars. In het Stationskoffiehuis werd aan de Band en overige vrijwilligers een boerenkoolmaaltijd met worst aangeboden door de Firma J. A. Zendijk & Zonen, Exportslacht- en Vleeswarenfabriek te Twello. Alle hulde voor deze zeer gewaardeerde geste. De heer Van Dongen dankte als locoburgemeester de heer Zewald Sr en zijn mannen voor hun prestaties. Het lid der Gew. Comm. uit Apeldoorn, de heer Adelerhof en de Gew. Secr. Veluwe, zaten mede aan. Nog een bijzonder woord van lof voor de wijze waarop de heer Korderynk van het Stationskoffiehuis ontvangst en maaltijd verzorgd had. Hier sprak heel duidelijk „de oude liefde", waar de heer K. zelf jaren lang gediend heeft bij de Politietroepen.

(Artikel uit "De Vrijheid" Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag, Jaargang1956 nr. 2) 

 Marechaussee 1002

 

e-Boekhouden.nl

X

Rechte klik niet mogelijk

Niet mogelijk bestand te downloaden.